ikona education

Szkolenia medyczne

Kurs podstawowy dedykowany jest zarówno dla osób dorosłych, jak i młodzieży czy dzieci. Jeżeli nigdy wcześniej nie miałeś styczności z pierwszą pomocą, a odczuwasz wewnętrzną potrzebę poznania najważniejszych technik ratowania życia, szkolenie to jest właśnie dla ciebie.

Kompleksowy zasób podstawowej wiedzy umocni cię w przekonaniu, że najprostsze działanie jest najbardziej skuteczne, dzięki czemu poradzisz sobie z zagrożeniami, które do tej pory wywoływały bezradność, strach i paraliż.

sprawdzanie ciśnienia krwi

Szczegółowa tematyka

szkolenie z zakresu pierwszej pomocy
manekin szkoleniowy
Dlaczego i w jakim celu należy udzielić pierwszej pomocy
• odpowiedzialność karna • aspekty prawne
Jak zachować się na miejscu wypadku?
• działania ratunkowe w zespole • bezpieczeństwo własne • ochrona osobista
Powiadomienie służb ratowniczych
• numery ratunkowe • rozmowa z dyspozytorem
Kontrola podstawowych funkcji życiowych
• ocena przytomności • ocena oddechu
Wykonanie resuscytacji krążeniowo-oddechowej u osób dorosłych
Omdlenia - postępowanie z osobą nieprzytomną.
Pozycja boczna bezpieczna.
Opatrywanie ran, tamowanie krwotoków.
Złamania, skręcenia, zwichnięcia.
Zadławienia u osób dorosłych.
Omówienie oraz zastosowanie apteczek pierwszej pomocy.
Po zakończeniu szkolenia otrzymasz imienne zaświadczenie ukończenia kursu pierwszej pomocy przedmedycznej, ważne 3 lat. Dokument ten jest honorowany na terenie całego kraju, spełnia wymogi Kodeksu Pracy i przepisów BHP.

ikona szpitala

Lepsza opieka zdrowotna to nasza misja

Dostępność 24/7.

ŚWIATOWIDA 49 / 17
03-144 WARSZAWA